Vanlige spørsmål

Er Norasenteret et sted for meg? Jeg er jo ikke utsatt for fysisk vold.

Vi kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være utsatt for fysisk vold. Psykisk mishandling er like alvorlig som å utsettes for fysisk mishandling. Det er ikke slik at en må ha blåmerker eller andre synlige skader for å få hjelp på Norasenteret. Det er ikke lett å bli klar over den psykiske volden selv, og ofte blir den verre etter hvert. Det kan være vanskelig å sette ord på hva man har opplevd.


Jeg er mann. Har Norasenteret et tilbud til meg?

Ja, Norasenteret er for menn og deres barn. Vi har egne leiligheter til hver familie.


Hva kan Norasenteret hjelpe meg med?

Vi kan tilby deg og barna dine et trygt sted å bo for en periode. De ansatte kan gi deg råd og veiledning og være en samtalepartner. Vi kan bistå deg i kontakt med ulike offentlige kontorer som Politi, Advokat eller hjelpe deg med søknader til blant annet NAV. Du kan få hjelp til å se muligheter og bli klar over dine rettigheter.


Må jeg bo på Norasenteret for å få hjelp?

Det er ikke nødvendig å bo på senteret. Vi tilbyr oppfølgning hos oss gjennom samtaler eller via telefon.


Hvordan er det på Norasenteret?

På Norasenteret vil du få tilbud om å bo i egen leilighet. Så langt det er mulig ønsker vi å kunne tilby våre beboere egne leiligheter, men ved stor pågang må beboere av og til dele leilighet. Beboerne er ansvarlige for sin egen husholdning og lager sin egen mat. Det er alltid noen å snakke med. For barn er det lekerom og et trygt lekeområde ute.


Er det uheldig for barn å bo på Norasenteret?

Alle barn som lever med vold i hverdagen preges av dette. Å bo en periode på Norasenteret betyr at du skjermer barna og deg selv fra å bli utsatt for vold. Barn og voksne får sin egen kontaktperson under oppholdet. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på senteret. Barna på senteret gir uttrykk for at det trygt og godt å være her. Vi vektlegger at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet.


Hva med jobb/skole når jeg er på Norasenteret?

Det er viktig å opprettholde daglige gjøremål både for voksne og barn når de oppholder seg på senteret. Dersom det ikke er mulig å møte på jobb, enten på grunn av sikkerhet eller avstand til hjemkommunen, kan du be legen din om sykemelding i en periode. Når barna ikke kan gå på skole eller barnehage i hjemkommunen vil vi hjelpe med å finne best mulig løsning for deg og barna.


Hvor lenge pleier man å bo på senteret?

Folk lever forskjellige liv og har ulike behov. Vi har sikkerheten i fokus, og vi vurderer individuelt hva som er mest hensiktsmessig for deg og familien.


Jeg er pårørende til en som er utsatt for vold eller overgrep, kan jeg ta kontakt med Norasenteret?

På Norasenteret gir vi tilbud om støttesamtaler også til pårørende. Her kan du drøfte bekymringen din og få hjelp til å stå i pårørenderollen.